Дома


 
 

Македонски јазик за шесто одделение


Зголеми

Автор: Виолета Ѓорѓиевска-Димова, Гордана Алексова, Нина Анастасова-Шкрињариќ
ISBN: 9989-647-97-6

158 страни, 170mm x 240mm, мека подврска

Цена: 220 ден.


 
   
 

Книги | Учебници | CD-ROM изданија | За Табернакул | Контакти

(c) Табернакул - сите права поддржани