Дома


 
 

Избор лектири за прво одделение


Зголеми

Автор: 
ISBN: 9989-937-60-5

144 страни, 190mm х 200mm, полутврда подврска

Цена: 350 ден.


„Касни порасни“ – Петре М. Андреевски
„Снежана“ – Браќа Грим
„Раскази“ – Лав Н. Толстој
„Грдото шатче“ – Ханс Кристијан Андерсен
„Македонски народни приказни“

Проектот што Табернакул го реализира со печатењето на лектирите од првото до четвртото одделение на основното образование, за првпат во нашата издавачка практика промовира еден принцип на активна трикомпонентна работа врз лектирниот текст.

Таа активна работа е замислена како кооперација меѓу ученикот, учителот и родителот; сите три елементи би требало да бидат вклучени во процесот на читањето.

Имено, секоја книга е „опремена“ со коментари кон текстот, печатени на маргините од книгата. Така, маргината станува активен дел од книгата: врз неа ученикот може и да запишува нешта.

 
   
 

Книги | Учебници | CD-ROM изданија | За Табернакул | Контакти

(c) Табернакул - сите права поддржани