Дома


 
 

Избор лектири за второ одделение


Зголеми

Автор: 
ISBN: 9989-937-61-3

352 страни, 190mm х 200mm, полутврда подврска

Цена: 450 ден.


„Мице“ – Ванчо Николески
„Избор пиеси“
„Приказни по телефон“ – Џани Родари
„Сказни“ – Александар Пушкин
„Избор сказни од словенските народи“

Проектот што Табернакул го реализира со печатењето на лектирите од првото до четвртото одделение на основното образование, за првпат во нашата издавачка практика промовира еден принцип на активна трикомпонентна работа врз лектирниот текст.

Таа активна работа е замислена како кооперација меѓу ученикот, учителот и родителот; сите три елементи би требало да бидат вклучени во процесот на читањето.

Имено, секоја книга е „опремена“ со коментари кон текстот, печатени на маргините од книгата. Така, маргината станува активен дел од книгата: врз неа ученикот може и да запишува нешта.

 
   
 

Книги | Учебници | CD-ROM изданија | За Табернакул | Контакти

(c) Табернакул - сите права поддржани