Дома


 
 

Историја на верувањата и на религиските идеи 1-3

Автор: Мирча Елијаде
Превод: Зора Јосифовска, Слободанка Колемишевска и Климентина Хаџи-Лега
ISBN: 9989-937-84-2

1286 страни, 170mm х 240mm, тврда подврска

Цена: 2.500 ден.


Трилогијата претставува опсежен преглед на на религиите и нивната историја. Таа е производ на долгогодишни проучувања и анализи и се темели на предавањата на Елијаде на универзитетите во Букурешт и Чикаго.

Делото го разработува секој аспект и период во историјата на религијата и претставува темелна студија за системот на верување, почнувајќи од магиските ритуали преку египетските и индиските богови, хеленскиот пантеон, верувањата на Келтите, Германите, Тракијците, се до монотеистичките религии, христијанството, будизмот и исламот.

 
   
 

Книги | Учебници | CD-ROM изданија | За Табернакул | Контакти

(c) Табернакул - сите права поддржани